Begroting 2018: sp.a stemde tegen

Begroting 2018: sp.a stemde tegen

De goedkeuring van de begroting kreeg media-aandacht: “Begroting goedgekeurd in 20 sec”.

Het klopt dat de sp.a-fractie op de gemeenteraad niet tussen kwam, want een debat ten gronde is daar vaak onmogelijk. We kozen er dan ook voor om via deze 100% te reageren.

De Willebroekse gemeentebelastingen dalen nu al voor het 6de jaar op rij. Een knappe prestatie. Want ook wij “sossen” zijn voor een belastingverlaging.

Heeft de Willebroekenaar effectief een belastingverlaging gekregen?

Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de maatregelen die het huidig bestuur in de afgelopen 6 jaar wel of net niet nam.

Gebrek aan visie

Wat ons als sp.a stoort is dat heel veel beslissingen worden genomen met een duidelijk gebrek aan visie.

Een schrijnend voorbeeld is de verkoop van CC De Ster met het bijhorende “Poussecafé”. Na 3 jaar is er nog geen beweging in dit dossier en is er vooral geen zinvol alternatief.

Ook de afbraak van het stadion De Schalk is “too litte – too late”. Nu, einde legislatuur, met de verkiezingen in het vooruitzicht, schiet men in gang. Dit had al veel eerder gekund.

Gebrek aan centen

Het geld dat voorzien wordt voor het Huis van de Vrije Tijd is absoluut onvoldoende om de lading te dekken. Hier worden duidelijk beloftes gemaakt die niet kunnen worden nagekomen.

Wat je niet int, kan je niet uitgeven

De dienstverlening in Willebroek is er zeker niet op vooruit gegaan. En voor alle duidelijkheid: dat ligt niet aan het personeel. Maar een bestuur dat vooral bezig is om belastingen te verlagen, kan die centen uiteraard daarna ook niet uitgeven.

Minder volk, voor meer werk

Het aantal werknemers van de gemeente Willebroek is veel sterker gedaald dan in de rest van Vlaanderen.
Kwatongen beweren dan dat er te veel volk werkte aan de gemeente, maar wie dagelijks het onderhoud van de straten en de pleinen bekijkt, weet beter.

Maar een troost: uw buurt kwam hopelijk de voorbije zes jaar ook eens “aan de beurt”.

Milieutaks

U heeft de factuur begin dit jaar zeker gekregen. Afvalverwerking kost geld en ook wij zijn voor het Diftarsysteem. Waar we echter tegen zijn is dat iedereen per jaar 54 euro extra moet betalen voor de verwerking hiervan. Of u nu veel of weinig afval produceert, of u alleenstaande bent of met 5 in een gezin woont, of u veel of weinig verdient: het maakt niet uit. U betaalt 54 euro per jaar.

Dit is maar liefst 324 euro over de voorbije zes jaar.

sp.a zou de vaste kost – die op jaarbasis ruim 700.000 euro bedraagt – opnieuw betalen uit de algemene belastingsmiddelen. Het is voor ons ook duidelijk dat de extra investeringen en controles die nu nodig zijn voor het toenemende sluikstorten hadden kunnen vermeden worden, als de prijzen niet waren gestegen.

Subsidie – en huurbeleid

Als vereniging of particulier een zaal huren kost geld.

De afgelopen 6 jaar nam het bestuur de beslissing om de prijzen te verhogen. Het zogenaamd “ marktconform” maken van de prijzen is voor vele Willebroekse verenigingen een zware hap uit hun budget. Een echte schande vinden wij, want helaas is de staat van de bestaande infrastructuur niet “marktconform”. Een degelijk accommodatiebeleid is hier dringend nodig.

Dit “accomodatieplan” lag nochtans op tafel in 2012, maar blijkbaar heeft men het niet gevonden, of is het in een verkeerde lade terecht gekomen…

Kinderopvang

Het bestuur zet in op tweeverdieners. Waar het bestuur echter niet op inzet is om opvangplaatsen te creëren om in deze vraag te voorzien . Naast deze problematiek verhoogde ook het bestuur de kostprijs van deze opvang.

Kortom, het is makkelijk om een belastingverlaging te doen aan de ene kant en langs de andere kant alle inwoners van Willebroek extra te laten betalen voor de aangeboden diensten en accommodatie.

Willebroek morgen “light”

De werkzaamheden in de Schoolweg, waarbij de straat werd heraangelegd en een nieuw park wordt gecreëerd, zijn een mooie realisatie. Het is echter maar een light-versie van het plan dat ooit op onze bestuurstafel lag. En het wordt gerealiseerd… in het verkiezingsjaar. Wat een bijzonder toeval.