Gemeenteraad

De sp.a-fractie in de gemeenteraad

  fractieleider Marc De Laet
  raadslid Georges Meeus
  raadslid Jan Van Lerberghe
 Griet raadslid Griet Reyntiens
  raadslid Murat Öner
  raadslid Anita Moens
  raadslid Rudi Kennes
  raadslid Bart Tas
  raadslid Carla Steenackers