Lage emissiezone: ja, maar…

Lage emissiezone: ja, maar…

De kat werd de spreekwoordelijke bel aangebonden door de sp.a- fractie tijdens de gemeenteraad van februari.  De verontrustende artikels die in de media verschenen naar aanleiding van het invoeren van een lage-emissiezone (LEZ) in de stad Antwerpen en Linkeroever waren hiervoor de aanleiding.

Hiervoor zouden nieuwe propere bussen uit een aantal regio’s naar Antwerpen worden gehaald en een aantal vervuilende oudere bussen naar andere regio’s worden verplaatst.

Propere lucht alleen voor A’pen?

Het lijkt nogal gemakkelijk om een propere stad te claimen als burgemeester wanneer je anderen je vuiligheid laat slikken. sp.a vroeg dan ook of het Willebroekse gemeentebestuur bereid was om een motie te ondersteunen die zou maken dat vervuilende bussen konden geweerd worden uit de Willebroekse straten. De Lijn zou immers eerst toestemming dienen te vragen aan ons gemeentebestuur.

Politiek boven gezondheid?

Groot was dan ook onze verbazing toen men trachtte deze motie zodanig af te zwakken dat men als gemeente eigenlijk niks te zeggen wil hebben op dat vlak.
Mag het de eigen verantwoordelijken in de Vlaamse Regering niet te moeilijk gemaakt worden? Met andere woorden: de partijdiscipline van N-VA, CD&V en Open VLD gaat hier boven de gezondheid van de Willebroekenaar.

Verder leerde ons de gesprekken met de burgemeester dat hij niet weigerachtig staat tegenover de invoering van zo’n LEZ. We hebben dan ook geëist dat deze invoering er enkel kan komen na een grondige discussie met alle betrokken partijen en een akkoord van de gemeenteraad.
Want laat het duidelijk zijn: sp.a is voor een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit. Maar, we willen wel eerst echte alternatieven voor de Willebroekse bevolking en geen pestbelasting zoals in Antwerpen vandaag.

sp.a wil doordachte maatregelen

We verwachten maatregelen zoals financiële ondersteuning van het abonnement op De Lijn, meer en goedkoper mobiliteitsaanbod zoals taxi-cheques, autodelen enz…
Ook maatregelen ter vermindering van het fijn stof van de nabijgelegen A12 en speciale regelingen voor sociaal zwakkeren, bejaarden die slechts af en toe eens rijden, verzamelaars van old-timers,…
Zoals u ziet, nog heel veel (fijn) stof tot nadenken.

Onze fractie blijft de gezondheid van de Willebroekenaar beschermen !