Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van onze sp.a -afdeling. Alle belangrijke beslissingen worden aan de algemene vergadering voorgelegd. Denk maar aan de verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur of, indien aan de orde, de aanduiding van een nieuwe burgemeester of schepen.

Het is ook de algemene vergadering die om de twee jaar de lijst van het partijbestuur goedkeurt en die in verkiezingstijd de in te dienen lijsten stemt.